Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε το e-mail που είχατε δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού για να σταλεί ένας καινούργιος κωδικός. Τον κωδικό αυτό μπορείτε να τον αλλάξετε αφότου συνδεθείτε στο σύστημα.

Σημαντική Σημείωση: Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές και το Προσωπικό των Ιδρυμάτων/Φορέων που έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να απευθύνονται στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματός τους, καθότι η σύνδεση στην εφαρμογή γίνεται μέσω κωδικών που παρέχονται από το οικείο τους Ίδρυμα/Φορέα.

» Στοιχεία Χρήστη
E-mail:
CAPTCHA (Προηγμένη Οπτική Επιβεβαίωση)
Αλλαγή εικόναςΦωνητική Ανάγνωση CAPTCHA (Προηγμένης Οπτικής Επιβεβαίωσης)
 
Αποστολή Κωδικού Πρόσβασης