» Γενικά Στοιχεία Προσφοράς
Τίτλος: ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΧΟΡΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σύνδεσμος σε προσφορά: https://www.facebook.com/Rising-Stars-Dance-Academy-187568071362527/
Περιγραφή:
Ημ/νία έναρξης: 26/10/2016
Ημ/νία λήξης:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103615271

» Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες είναι διαθέσιμη προσφορά
Α/Α
Περιφερειακή Ενότητα
1 ΑΤΤΙΚΗΣ

» Σημεία στα οποία είναι διαθέσιμη η προσφορά

» Κατηγορία Προσφοράς
Α/Α
Κατηγορία Προσφοράς
1 Ψυχαγωγία

» Σχολές/Τμήματα για τα οποία είναι διαθέσιμη η προσφορά
Η προσφορά διατίθεται σε δικαιούχους όλων των Σχολών/Τμημάτων.

» Κατηγορίες δικαιούχων προσφοράς
Προπτυχιακοί Φοιτητές
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Διδακτορικοί Φοιτητές
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης