» Γενικά Στοιχεία Προσφοράς
Τίτλος: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ODEON CINEMAS
Σύνδεσμος σε προσφορά: http://www.odeon.gr
Περιγραφή:
Ημ/νία έναρξης: 03/06/2014
Ημ/νία λήξης:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106786400

» Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες είναι διαθέσιμη προσφορά
Α/Α
Περιφερειακή Ενότητα
1 ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 ΞΑΝΘΗΣ
6 ΡΟΔΟΠΗΣ


» Κατηγορία Προσφοράς
Α/Α
Κατηγορία Προσφοράς
1 Ψυχαγωγία

» Σχολές/Τμήματα για τα οποία είναι διαθέσιμη η προσφορά
Η προσφορά διατίθεται σε δικαιούχους όλων των Σχολών/Τμημάτων.

» Κατηγορίες δικαιούχων προσφοράς
Προπτυχιακοί Φοιτητές
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Διδακτορικοί Φοιτητές
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης