Καλώς ήλθατε

Εγγραφή


Σημείωση: Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν να συνδεθούν κατευθείαν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης από το Ίδρυμα στο οποίο ανήκουν επιλέγοντας "Προπτυχιακός Φοιτητής" στο δεξί μέρος της σελίδας.

Οι Καθηγητές, Ερευνητές και το Προσωπικό των Ιδρυμάτων/Φορέων μπορούν να συνδεθούν κατευθείαν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης από το Ίδρυμα/Φορέα στο οποίο ανήκουν επιλέγοντας "Προσωπικό Ιδρυμάτων/Φορέων" στο δεξί μέρος της σελίδας.

ΕίσοδοςΣύνδεση

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης με το λογαριασμό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών

Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                          Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                          Conformance level satisfied: Level AA
                          Web pages: http://academicid.minedu.gov.gr/*, http://submit-academicid.minedu.gov.gr