Καλώς ήλθατε

Εγγραφή

Σημείωση: Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν να συνδεθούν κατευθείαν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης από το Ίδρυμα στο οποίο ανήκουν επιλέγοντας "Προπτυχιακός" στο δεξί μέρος της σελίδας

Είσοδος

Σύνδεση

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης με το λογαριασμό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών

Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                          Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                          Conformance level satisfied: Level AA
                          Web pages: http://academicid.minedu.gov.gr/*, http://submit-academicid.minedu.gov.gr